Vuosikertomus 2022

Puhdasta ja vastuullista energiantuotantoa

 

Vuoden 2022 aikana energiasektori koki valtavia muutoksia. Sota Ukrainassa horjutti maailmantilannetta monella tapaa ja aiheutti epävakautta Euroopan laajuisesti niin korkotilanteessa kuin energiamarkkinoillakin. Maailmantilanteen epävakaus heijastui väistämättä myös Westenergyn toimintaan ja konkretisoitui esimerkiksi haasteina kemikaalien ja varaosien saatavuudessa sekä energian hinnan nousuna. Huolellisen suunnittelun ja varautumisen ansiosta pystyimme kuitenkin varmistamaan yhtiön tehokkaan toiminnan haastavassa tilanteessa.

Muutokset maailmantilanteessa ovat merkittävästi vauhdittaneet vihreää siirtymää koko Euroopassa. Fossiilisista polttoaineista pyristellään irti nopeutetussa aikataulussa, ja investoinnit vastuullisemman energiantuotannon saralla saivat nopeasti tuulta purjeisiin viime vuoden aikana. Sama kehityssuunta on nähtävissä myös meillä Westenergyllä. Olemme luoneet suuntaviivat Westenergyn toiminnan kehittämiseksi ja tunnistaneet toimintaympäristöstä kumpuavia haasteita ja mahdollisuuksia strategiatyön puitteissa. Visiomme on, että Westenergyn laitos edustaa hiilineutraalia energiantuotantoa vuoteen 2030 mennessä.

Viime vuonna visiomme hiilineutraaliudesta konkretisoitui EnergySampo CCU -nimeä kantavaksi hankkeeksi, jonka tavoitteena on hyödyntää Westenergyn laitoksen savukaasujen sisältämä hiilidioksidi synteettisen metaanin eli LSNG:n valmistuksessa. Viime vuonna käynnistimme myös hankkeen ympäristövaikutusten arviointiprosessin. Tavoitteemme on, että kuluvan vuoden aikana hankkeelle myönnetään julkinen rahoitus, ja investointipäätös on sen myötä mahdollista tehdä. Kyseessä on yhteistyöhanke, jonka suunnittelussa on ollut mukana muiden muassa tunnettuja vientiyrityksiä alueeltamme. Hanke on mainio osoitus siitä, mitä yhteistyöllä voidaan saada aikaan, kun lähdetään ennakkoluulottomasti edistämään teollisia ilmastoratkaisuja.

Westenergy toimii jätehuollon ja energiasektorin leikkauspisteessä, ja molemmat alat kehittyvät juuri nyt nopeassa tahdissa. Lisäksi sekä jäte- että energia-alaan kohdistuu paljon sääntelyä, joka sekin muuttuu nopeasti. Kun muutokset toimintaympäristössä ja sääntelyssä ovat nopeita, alan kehityksen ennustettavuus heikkenee ja tämä heijastuu haasteena tehdä investointeja toiminnan kehittämiseksi. Toivommekin päättäjiltä kylmäpäisyyttä, jotta päästäisiin toteuttamaan investointeja, joilla paitsi pienennetään hiilijalanjälkeä kotimaassa, myös luodaan suomalaisille vientiyrityksille edellytykset luoda ilmaston kannalta merkittävämpää hiilikädenjälkeä samalla nostaen kotimaista työllisyyttä ja hyvinvointia. Alamme kaipaa nimenomaan investointinäkyvyyttä ja mahdollisuuksia toteuttaa edellä kuvattuja ilmastoinvestointeja. Yksi kotimainen työkalu voisi tässä olla alallamme jo pitkään valmisteltu Green Deal -sopimus.

Vastaamme jo noin 670 000 asukkaan jätteenkäsittelystä energiana hyödynnettävän yhdyskuntajätteen osalta.

Westenergyn omistuspohja laajeni tämän vuoden alussa, kun Ab Ekorosk Oy liittyi yhdeksi Westenergyn omistajayhtiöistä. Olen tyytyväinen, että loppuvuodesta käytyjen neuvotteluiden päätteeksi saimme Ekoroskin mukaan kiertotalousyhteisöömme. Toiminta-alueemme on nyt yhtenäisempi, ja myös Ekoroskin toiminta-alueen asukkaille pystytään tarjoamaan kustannustehokas ja vastuullinen palvelu pitkälle tulevaisuuteen energiana hyödynnettävän kierrätyskelvottoman yhdyskuntajätteen osalta. Nyt Westenergyllä on osakkainaan seitsemän kuntaomisteista jätehuoltoyhtiötä, ja vastaamme jo noin 670 000 asukkaan jätteenkäsittelystä energiana hyödynnettävän kierrätyskelvottoman yhdyskuntajätteen osalta.

Myös energiantuotannon näkökulmasta katsoen vuosi 2022 oli positiivinen. Tuotimme noin 54 prosenttia Vaasan Sähkön kaukolämpötarpeesta ja sähköä tuotimme noin 90 gigawattituntia, mikä kattaa noin 4 500 sähkölämmitteisen omakotitalon tarpeen. Kesäkuukausina Westenergyn laitoksen tuottama ylimääräinen lämpöenergia ohjattiin Vaasan Sähkön energiavarastoon, ja sään viilettyä energiavarastosta puolestaan purettiin lämpöenergiaa kaukolämpöverkostoon. Näin pystyttiin tasaamaan tuotannon ja lämmitystarpeen välistä eroa.

Haluan kiittää kaikkia osakkaitamme ja Vaasan Sähköä toimivasta yhteistyöstä. Yhdessä rakennamme puhtaampaa ja kestävämpää tulevaisuutta.

Viime vuonna Westenergyn laitoksen käytettävyys oli huippuluokkaa, 100 prosenttia. Se tarkoittaa, että laitos oli toiminnassa läpi vuoden lukuun ottamatta vuosihuoltojaksoa maaliskuussa. Vuosihuolto eteni niin ripeästi, että pystyimme käynnistämään laitoksen jopa hieman etuajassa. Laitoksen korkea käytettävyys selittyy sillä, että laitosta käytetään, huolletaan ja kunnostetaan huolellisesti.

Vuosihuolto eteni niin ripeästi, että pystyimme käynnistämään laitoksen jopa hieman etuajassa.

Westenergy on ollut tapaturmavapaa työpaikka jo kahden ja puolen vuoden ajan, ja työ turvallisuuskulttuurin kehittämiseksi jatkuu edelleen. Kiitos osaavalle henkilökunnallemme arvokkaasta työpanoksesta tavoitteiden saavuttamiseksi kuluneen vuoden aikana!

Vuonna 2022 otimme käyttöön uuden jätteen välivarastointialueen, miehittämättömän vaaka-aseman ja tieliittymän. Uudistukseen sisältyy myös moderni kulunvalvontajärjestelmä. Uudet liikennejärjestelyt ovat selkeyttäneet liikennöintiä alueella sekä parantaneet alueen turvallisuutta. Raskas liikenne pystytään erottamaan kevyestä liikenteestä aiempaa paremmin, ja uusi välivarastointiratkaisu takaa modernin ja siistin tavan jätteen tilapäiseen välivarastointiin.

Uudet liikennejärjestelyt ovat selkeyttäneet liikennöintiä alueella sekä parantaneet alueen turvallisuutta.

Pyrimme kehittämään toimintaamme jatkuvasti toimintajärjestelmämme avulla laatu-, ympäristö- ja TTT-politiikkamme mukaisesti. Teemme työtä vastuullisen jätehuollon ja energiantuotannon turvaamiseksi toiminta-alueellamme. Haluamme myös omalla panoksellamme viedä jäte-energia-alaa eteenpäin kohti ympäristön ja ilmaston kannalta kestävämpiä ratkaisuja. Jatkamme määrätietoista työtämme näiden tavoitteiden saavuttamiseksi myös vuonna 2023.

 

Olli Alhoniemi
Toimitusjohtaja